W minionym tygodniu w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej w ramach stałej współpracy z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano dwa spotkania przybliżające skazanym problemy z jakimi zetkną się po odbyciu kary.

Spotkanie z kuratorem

Przedstawiciel kuratorów z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przedstawił  osobom pozbawionym wolności zakres zadań jakie realizuje służba kuratorska. Nadrzędnym celem spotkania było ukazanie roli kuratora jako pośrednika pomiędzy osadzonym a społeczeństwem oraz uświadomienie skazanym, że do właściwej i skutecznej realizacji obowiązków i wobec osób opuszczających zakłady karne, niezbędna jest chęć przyjęcia pomocy przez podopiecznego powiązana z chęcią zmiany swojego życia na lepsze, tj. postępowania zgodnego z prawem i zasadami obowiązującymi w społeczeństwie.

 

Spotkanie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Spotkanie z pracownikiem socjalnym przybliżyło skazanym informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawanych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także form pomocy udzielanej przez tą instytucję osobom opuszczającym zakłady karne. Bardzo często sytuacja prawna i rodzinna skazanych jest skomplikowana, dlatego też pomoc pracownika socjalnego jest dla wielu z nich bezcenna.

Tego typu spotkania organizowane dla osadzonych przez kadrę penitencjarną służą zwiększeniu zdolności readaptacyjnych skazanych. Są cennym źródłem informacji i wsparciem dla samych osadzonych oraz ich rodzin, do których powrócą po opuszczeniu zakładu karnego. Uczą ich społecznie pożądanych postaw oraz pokazują, jak należy właściwie pełnić  role społeczne.

 

Tekst: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: kpt. Joanna Maleszyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej