Początkiem marca bieżącego roku w Zakładzie Karnym w Kłodzku ruszyła kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacji Spartakus – Przez Ruch Do Wolności

Program ,,Spartakus - przez ruch do wolności” realizowany przez wychowawcę ds. sportu. ma na celu pokazać skazanym jak dzięki dążeniu do zdrowia fizycznego i psychicznego można podejmować rozsądne decyzje, a następnie stworzyć poprawne środowisko. Działania programowe mają za zadanie uświadomienie skazanym konieczności dbania o własne zdrowie, co nieodłącznie wiąże się ze: zdrowym odżywaniem, higieną, przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz profilaktyką chorób i aktywnością fizyczną w kontekście prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego celem programu jest wykształcenie nawyków determinujących zdrowy tryb życia na podstawie ugruntowanej wiedzy. Metody i środki oddziaływań są zróżnicowane w stosunku do modułów programu które zawierają szeroki zakres ćwiczeń ogólnorozwojowych i wiedzy teoretycznej. Wsparciem zajęć prowadzonych przez wychowawcę będą również organizowane cyklicznie spotkania z autorytetami ze świata sportu. Takowe spotkania są niezwykle istotne ponieważ wywołują u osób pozbawionych wzorców mechanizm naśladownictwa, który polega na przyjmowaniu wzorców od autorytetów. Warto zaznaczyć, że w poprzedniej edycji programu gościliśmy zawodową grupę kolarską CCC – TEAM oraz liczną grupę sportowców amatorów. Mamy nadzieje, że tegoroczna edycja programu będzie gruntownym elementem w kształtowaniu umiejętności poznawczych i społecznych u osób pozbawionych wolności a ruch rzeczywiście okaże się drogą do wolności.

 

tekst i zdjęcia: plut. Marek Grzelak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej