Pierwsze miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zdobył Areszt Śledczy w Radomiu

VI Ogólnopolski Przegląd Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zorganizowany przez Zakład Karny w Koszalinie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Nadleśnictwa Karnieszewice i Organizacji Odzysku Reba w Warszawie dobiegł końca.

Jury przeglądu pod przewodnictwem Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie po obejrzeniu nadesłanych konkursowych prezentacji multimedialnych dokonało ich oceny przyznając punkty w skali od 1 do 10. Uczestnicy Przeglądu reprezentowali 4 jednostki penitencjarne, tj.: Zakład Karny w Barczewie, Areszt Śledczy w Koszalinie Oddział Zewnętrzny w Dobrowie, Areszt Śledczy w Radomiu  oraz Zakład Karny w Koszalinie.

Decyzją Jury I miejsce zdobyła prezentacja pt. „A my świadomie w Radomiu”  Aresztu Śledczego w Radomiu, II miejsce - prezentacja „Eko Dobrowo” Aresztu Śledczego w Koszalinie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie, a III przypadło gospodarzom konkursu - Zakładowi Karnemu w Koszalinie za prezentację pt. „Wybrane elementy działalności ekologicznej”.  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów.

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom Przeglądu, którzy w ten sposób przyczynili się między innymi do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, propagacji postaw proekologicznych oraz rozwijania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród osadzonych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Szajner                                     
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej