Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

                                                                                                                                                                          K O M U N I K A T

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływamej przez wirus COVID – 19 (SARS – CoV – 2) w związku z wystąpieniem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID – 19 (SARS – CoV – 2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie Zakładu Karnego w Iławie oraz Oddziału Zewnętrznego w Działdowie, przedłuża się do dnia 15.07.2020r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni, wstrzymanie:

zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

udzielanie osadzonym widzeń;

przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w punkcie 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkconariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zarządzenie Nr 91/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 8 lipca br.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej