Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie w dniach 31.05. – 03.06.2022 r. realizowali szkolenie strzeleckie zgodnie zarządzeniem nr 32/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. na terenie strzelnicy Lubańskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Baskila”.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem jest szkolenie funkcjonariuszy, podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się bronią i odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań służbowych. W trakcie zrealizowanego szkolenia funkcjonariusze doskonalili oraz nabywali umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi broni, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej, pracy na mechanizmach spustowo – uderzeniowych oraz przyrządach celowniczych.  Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonych instruktorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i stosowne uprawnienia.

 

 

 

 

Tekst: zespół prasowy
Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej