Korzystając z wiedzy i doświadczeń lat ubiegłych 22 września br. Zakład Karny w Przytułach Starych rozpoczął realizację kolejnej edycji programu resocjalizacji skazanych z elementami dogoterapii.

Tym razem w projekt zaangażowanych zostało więcej osób. Poza współpracującą z nami od kilku już lat dogoterapeutką, do realizacji programu włączyła się także Polska Akademia Nauk prowadząc jednocześnie badania nad skutecznością prowadzonych oddziaływań oraz Fundacja Amstaff Azyl zajmująca się wspomaganiem psów znajdujących się w potrzebie, głównie TTB (terierów w typie bull), a także edukacją - głównie, jak rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się w wychowywaniu psów TTB oraz o stereotypach ras "niebezpiecznych".
Na pierwsze spotkanie zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani skazani. Prowadzącym był przedstawiciel fundacji, który przedstawił prezentację multimedialną o jej działalności. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła część obrazująca jak okrutny dla zwierząt może być człowiek. Odniesiono się tu również do stereotypu "psów niebezpiecznych", szczególnie akcentując, że w wielu przypadkach winę za agresywne zachowania zwierząt w rzeczywistości ponosi tylko człowiek. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań wobec zwierząt, w tym potrzebę umiejętności odpowiedniego wówczas rozpoznawania wysyłanych przez nie sygnałów (mowa ciała psa).
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem czego dowodem była uwaga z jaką skazani słuchali wystąpienia. Z pewnością ma to związek również z tym, że wielu osadzonych jest zafascynowanych "rasami niebezpiecznymi" i  posiada lub chciałoby posiadać psy tych ras.
Widzimy szereg korzyści wynikających z organizacji takich spotkań i mamy nadzieję na kontynuację i rozwijanie tej współpracy w przyszłości.

opracował: por. Dariusz Garliński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej