Początek września to kolejny krok w rozwoju programu "Praca dla Więźniów". W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych dzięki pracom modernizacyjnym wykonanym przez osadzonych, budynek po starej kotłowni zaadaptowano na halę produkcyjną. Dzięki temu zatrudnienie znajdzie kolejnych 90 więźniów.

Prace adaptacyjne wykonywała Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia w Rzeszowie, która już od wielu lat współpracuje ze Służbą Więzienną dając pracę osadzonym m.in. z zakładów karnych w Rzeszowie, Wadowicach oraz Tarnowie. Na początku 2018 roku, PIGB Carpatia nawiązała współpracę z SumiRiko Polska Sp. z o.o. wchodzącą w skład grupy Sumitomo Riko Limited. Po ustaleniu szczegółów współpracy japońska firma wyraziła wolę zatrudnienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Aktualny koszt przystosowania obiektu pod potrzeby kontrahenta zamknął się w kwocie 150 tysięcy złotych. Do wykonania zostało jeszcze kilka prac wokół budynku, które będą miały na celu usprawnienie procesu produkcji zgodnie z sugestiami naszego japońskiego partnera.

– mówi Maciej Szewczyk, dyrektor PIGB Carpatia.

Obecnie w SumiRiko zatrudnionych jest 78 osadzonych, zaś docelowo pracę wykonywać będzie 90 osób pozbawionych wolności.

Duże zatrudnienie wśród osadzonych

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy jednostką a PIGB Carpatia udaje się wykorzystywać nasz niemały potencjał. Bez milionowych nakładów możliwe jest zatrudnienie dużej ilości osadzonych. Mam nadzieję, że ta dobra praktyka pozwoli Okręgowemu Inspektoratowi w Rzeszowie osiągać w skali kraju pozytywne wyniki w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

– uważa płk Marek Grabek, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych pracuje ponad 78 proc. populacji osadzonych. W 2016 roku w chwili wdrożenia programu Praca dla Więźniów powszechność zatrudnienia wynosiła zaledwie 43,75 proc.

Pozostajemy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z naszego otoczenia. Praktycznie każdego dnia otrzymujemy zapytania o program „Praca dla Więźniów”. Przekłada się to na zainteresowanie współpracą w ramach tworzonej w Olszanicy strefy ekonomicznej. W najbliższym czasie do zatrudnienia skierujemy kolejnych skazanych.

– podsumowuje ppłk Mariusz Kocaj, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Uroczyste otwarcie

W uroczystości otwarcia zaadaptowanej hali produkcyjnej wzięli udział m.in.: dr Piotr Uruski, poseł na Sejm RP,  płk. Marek Grabek, dyrektor Okręgowy  Służby Więziennej w Rzeszowie, ppłk Mariusz Kocaj, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, Maciej Szewczyk, dyrektor PIGB Carpatia,  Krzysztof Zapała, wójt gminy Olszanica, Kazuhiro Kato, prezes zarządu SumiRiko Polska, Lesław Witek, dyrektor zagórskiego oddziału SumiRiko oraz ks. Bogdan Janik, dyrektor ośrodka Caritas w Myczkowcach.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Zdjęcia: st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej