Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzili spotkanie edukacyjne, dotyczące negatywnego wpływu alkoholu oraz substancji niedozwolonych na organizm młodego człowieka, ze szczególnym wskazaniem konsekwencji prawnych popełnienia czynów zabronionych przez nieletnich.

Zajęcia skierowane były do uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej w Górze Świętej Małgorzaty, w odpowiedzi na prośbę przeprowadzenia prelekcji. Priorytetem było przekazanie elementarnej wiedzy, dotyczącej zagrożeń spowodowanych spożywaniem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy.

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres wakacyjny i szereg pokus czyhających na młodzież, miejmy nadzieję, iż spotkanie przyniesie pozytywny i oczekiwany skutek i nikt ze słuchaczy nie wyciągnie w przyszłości przysłowiowej dłoni po dopalacze i inne środki zmieniające nastrój. Zadania przekazania wiedzy podjęła się kpt. Katarzyna Jankowska – Stańczyk, starszy psycholog dzialu penitencjarnego.

Przy okazji spotkania z przyszłymi absolwentami szkoły podstawowej, funkcjonariusze zasypani zostali dodatkowymi pytaniami, które dotyczyły udzielenia informacji na temat pełnienia codziennej służby. Na każde zadane pytanie udzielono kompletnej odpowiedzi, a zainteresowanym, którzy w niedalekiej przyszłości chcieliby wstąpić w szeregi naszej formacji mundurowej, udzielono także dodatkowych informacji o możliwości podjęcia nauki w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości oraz o zasadach rekrutacji do jednostek podstawowych Służby Więziennej.

 

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej