Służba Więzienna z Kielc uczestniczy w akcji porządkowania grobów polskich żołnierzy oraz członków organizacji niepodległościowych.

W związku z dniem Wszystkich Świętych oraz zbliżającymi się uroczystościami związanymi z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, administracja Aresztu Śledczego w Kielcach, skierowała skazanych do prac porządkowych na Cmentarzu Starym w Kielcach. Pod nadzorem wychowawcy z działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Kielcach więźniowie uporządkowali kwatery żołnierzy I Brygady Legionów Polskich oraz obrońców miasta Kielce z września 1939 r.

Czynności te podjęto przy współpracy, trwającej od 2018 r., ze Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej „CZWARTAK” w Kielcach. W ramach dalszych działań ze stowarzyszeniem, będą kontynuowane prace mające na celu przywrócenie pamięci osób, które zapisały się na kartach historii Kielc, województwa świętokrzyskiego, w tym upamiętnienie żołnierzy pochowanych na kwaterach partyzanckich.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej