W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Soli zawarta została umowa o zatrudnieniu skazanych przy pracach społecznych

Dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli, ppłk Dariusz Rączkowski oraz Wójt gminy Nowa Sól, Izabela Bojko podpisali umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych w ramach prac społecznych na kolejny rok. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów to jeden z filarów programu Ministerstwa Sprawiedliwości, który będzie  realizowany   przez nowosolski areszt. Docelowo przy pracach publicznych na terenie urzędu gminy ma być zatrudnionych 6 skazanych z tutejszej jednostki.  W trakcie podpisywania umowy odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.

Tekst: por. Karolina Łabarzewska-Misior

Zdjęcia: por. Karolina Łabarzewska-Misior

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej