Zatrudnianie osób pozbawionych wolności jest istotną formą resocjalizacji skazanych. Przynosi wymierne korzyści dla podmiotów zatrudniających więźniów. Kontrahenci zyskują pracowników dobrych, zdyscyplinowanych i zaangażowanych w wykonywaną pracę.

Stwarzanie możliwości świadczenia pracy przez osoby pozbawione wolności jest ustawowym obowiązkiem Służby Więziennej. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie powszechność zatrudnienia wynosi 45 % aktualnej populacji. Łączna liczba zatrudnionych to 192 skazanych, świadczących pracę dla różnych instytucji, w tym: 22 pracuje w przywięziennych przedsiębiorstwach państwowych, 24 w instytucjach gospodarki budżetowej, 10 zatrudnionych jest przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej, pozostali wykonują praca porządkowe i pomocnicze na rzecz jednostki.

W najbliższym czasie planowane jest zwiększenie zatrudnienia przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej o dodatkowe 5 miejsc.

Ponadto jednostka aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy, szczegółowe informacje uzyskać można na stronach Służby Więziennej i Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

 

Przydatne linki:

https://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-warszawa---mokotow/index.html

mł.chor.Łukasz Zalewski

por.Aneta Wilkos-Hernik

zdj. archiwum aresztu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej