Praca to nie tylko szansa na zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów, ale przede wszystkim szansa na skuteczną resocjalizację.

Sortowanie cięższych przesyłek oraz załadunek i rozładunek kursów pocztowych - takie zadania wykonują osadzeni , którzy są zatrudnieni na Poczcie Polskiej.Do pracy kierowani są skazani, którzy spełniają kryteria zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej, czyli odbywają kare za niegroźne przestępstwa, a ich dotychczasowa postawa w czasie odbywania kary jest nienaganna. Podejmowane w Poczcie Polskiej zatrudnienie ma charakter odpłatny. Do zatrudnienia tego typu są kierowani w pierwszej kolejności skazani posiadający zadłużenie alimentacyjne oraz zobowiązania finansowe zawarte w wyrokach w ramach naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem. 

Program „Praca dla więźniów” cieszy się  popularnością, dlatego coraz więcej osób odbywających karę kierowana jest do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej