W związku z realizacją programu „Praca dla więźniów” w jednostkach okręgu bydgoskiego następuje systematyczny wzrost powszechności zatrudnienia osadzonych, który na dzień 31.05.2017 r. wynosi 47,3 %.

Aktualnie 1008 osadzonych jest zatrudnionych odpłatnie. Jednostki penitencjarne w okręgu bydgoskim przekazały na FAZSoPZP w miesiącu maju 2017 r. środki w kwocie 641 177,78 zł. Należy stwierdzić, że porównując analogiczny okres w ubiegłym roku nastąpił wzrost wpływów na fundusz o 108,59 %. Zwiększenie dochodów z tego tytułu jest spowodowane głównie zmianą przepisów oraz wzrostem zatrudnienia odpłatnego skazanych.

W ramach promocji zatrudnienia jednostki okręgu bydgoskiego podjęły szereg działań związanych z realizacją tego zagadnienia. W ZK w Potulicach zostało zorganizowane spotkanie z kontrahentami oraz przedstawicielami władz samorządowych, w celu przedstawienia założeń programu „Praca dla więźniów”. ZK w Inowrocławiu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zorganizował konferencję pt.: „Praca dla więźniów – pozyskiwanie pracowników”. Przedstawiciele ZK nr 1 w Grudziądzu przeprowadzili spotkanie z pracodawcami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, poświęcone tematyce zatrudnienia osób skazanych. Dyrektor ZK nr 2 w Grudziądzu spotkał się z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Grudziądzu w celu omówienie zwiększenia zatrudnienia odpłatnego osadzonych poza terenem jednostki. Dyrektor AŚ w Chojnicach spotkał się z pracodawcami w sprawie zatrudnienia skazanych. Promocję rządowego programu „Praca dla więźniów” ZK we Włocławku przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podczas konferencji dotyczącej nowoczesnych instrumentów wsparcia eksportu.
Efektem realizacji programu „Praca dla więźniów” w jednostkach naszego okręgu jest m. in. podpisanie przez AŚ Bydgoszczy umów firmą „Drozapol – Profil S.A. oraz z Bydgoskimi Zakładami Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. ZK w Bydgoszczy Fordonie nawiązał współpracę z Restauracją Uniwersytecką w Bydgoszczy. ZK w Inowrocławiu podpisał umowy z: P.P.H. MAGNAT w Rojewicach, MS Meble Michał Sibora w Inowrocławiu, Magic Garden Daniel Gacek w Pakości. ZK nr 2 w Grudziądzu rozszerzył współpracę z firmą CAD –Production. ZK w Potulicach podpisał bezterminową umowę z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwa Szubin. ZK we Włocławku uzyskał zatrudnienie dla skazanych w Przedsiębiorstwie Rolno-Spożywczym J. Piecuch w Bogucinie.
Wśród działań planowanych w związku z realizacją programu „Praca dla więźniów” największym przedsięwzięciem są prace związane z budową hali produkcyjnej na terenie ZK w Potulicach. W chwili obecnej firma Hjort Knudsen Polen prowadzi budowę dalszej części muru ochronnego. Wykonano stropy i ściany fundamentowe pod budowę hali produkcyjnej, dokonano przyłącza sieci wodociągowej. Trwają prace związane z podłączeniem sieci elektrycznych i kanalizacyjnych. Na terenie ZK nr 1 w Grudziądzu trwa przebudowa części pomieszczeń nieczynnej kuchni i stworzenie warunków do pracy produkcyjnej dla osadzonych w firmie P.P.H. „Sara”. ZK we Włocławku przygotowuje się do budowy hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m2 dla– firmy Anwis, w której zatrudnienie przy produkcji podzespołów do rolet i żaluzji znajdzie około 50 osadzonych.

Tekst: mjr Mariusz Budny
Zdjęcia nadesłane z jednostek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej