Działania mające na celu wzrost odpłatnego zatrudnienia skazanych

W dniu 04.01.2018 roku funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie osadzonych i inspektor działu ochrony uczestniczyli w naradzie zorganizowanej w siedzibie Nadleśnictwa Śnieżka. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Nadleśniczego, pani Katarzyny Adamczyk i dyrektora Zakładu Karnego -  mjr Marka Kaczmarskiego. Jego celem było przybliżenie firmom wykonującym prace leśne, korzyści płynących z odpłatnego zatrudnienia skazanych. Pracodawcy podkreślili, że w chwili obecnej obserwowany jest problem z pozyskaniem pracowników, a firmy mają problem z dotrzymaniem czasu realizacji zleceń. W takiej sytuacji niezwykle korzystne jest zatrudnienie osadzonych. Wśród wielu profitów takiego zatrudnienia wymienić należy możliwość uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na zatrudnienie skazanych, ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, oraz możliwość przygotowania przez Zakład pracowników w konkretnym zawodzie w ramach kursów zawodowych organizowanych dla skazanych. Przedstawiona propozycja spotkała się z zainteresowaniem pracodawców. Podpisanie umów będzie możliwe po rozstrzygnięciu przetargów na prace leśne.

tekst: mł. chor. Agata Kukuryk, zdjęcia: st. kpr. Sylwester Wilczyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej