W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie grupa skazanych od sierpnia br. bierze udział w programie readaptacji społecznej POWRÓT TATY II. Planowane zakończenie programu przypada na dzień 15 października 2016 r.

         W ramach programu planowane jest przeprowadzenie 47 godzin zajęć psychoedukacyjnych oraz praktycznych. Program prowadzony w OZ Bemowo jest drugą edycją pilotażowego programu wprowadzonego ubiegłej wiosny w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie.
       Program kierowany jest do rodzin, w których ojcowie mimo, że odbywają karę pozbawienia wolności, chcą pracować nad odbudową więzi emocjonalnych z rodziną, która jest jedynym gwarantem poprawnego funkcjonowania osadzonych po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.
Program pomaga osadzonym w rozwijaniu i podtrzymywaniu pozytywnych więzi rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z dziećmi.
       Prowadzone zajęcia mają na celu ukształtowanie pozytywnego obrazu ojca
i partnera wśród członków rodzin uczestniczących w programie, niejednokrotnie przełamują negatywny wpływ jaki ma na rodziny osadzonych izolacja penitencjarna.
      Zajęcia odbywające się na terenie jednostki są prowadzone, przez czterech trenerów z Fundacji „Rozwód? Poczekaj!” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jednym z trenerów jest Pan Paweł Maciaszek Dyrektor Fundacji „Rozwód? Poczekaj!", oraz koordynator Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów.
     Pierwowzór programu Powrót Taty został oparty na współpracy z Fundacją Batorego, gdzie zorganizowano dwie równoległe grupy wolnościowe. Podczas rozmów kwalifikujących osoby chętne do udziału w programie okazało się, że ponad połowa chętnych miała przeszłość kryminalną.
Tak powstał pomysł o rozszerzeniu działalność i wyjściu z inicjatywą do osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
     Jak wiadomo poprawnie funkcjonująca rodzina jest podstawową komórką społeczną, która daje duże wsparcie osobom, odbywającym karę pozbawienia wolności. Wsparcie moralne otrzymywane w trakcie pobytu jak i po opuszczeniu izolacji penitencjarnej przez skazanych jest dobrem niemierzalnym w skalach i tabelkach, które często bywają wyznacznikiem oceny funkcjonowania człowieka w izolacji penitencjarnej. Otrzymane wsparcie, umożliwia byłym osadzonym oraz obecnie przebywającym w jednostkach penitencjarnych w pełniejszym i szybszym tempie powrót na łono społeczeństwa.
     Prowadzone przez trenerów oddziaływania na skazanych mają na celu przeciwdziałanie mechanizmowi powtarzania negatywnych wzorców i zachowań jakie prezentowali w przeszłości. Ma to sprzyjać przestrzeganiu pożądanych przez społeczeństwo norm prawnych uczestników programu tj. niepowrotu do przestępstwa.
     Takie programy dają poczucie pełnego procesu resocjalizacji wobec osób pozbawionych wolności, a także umożliwiają oddanie pełnoprawnego obywatela społeczeństwu po odbyciu kary pozbawienia wolności.

opracował: por. Arkadiusz Kujawa

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej