Działania podjęte przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wpisują się w ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy".

Porozumienia z zakładami poprawczymi
    7 grudnia 2017 roku podpisano porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy reprezentowanym przez płk. Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy a Zakładami Poprawczymi: Koronowie, Nowem, Świeciu, Szubinie. Funkcjonariusze Służby Więziennej postanowili podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami zakładów poprawczych. Wśród osób, które trafiają do zakładów poprawczych są uzależnieni od alkoholu i narkotyków, osoby upośledzone umysłowo, którzy mają problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. Inicjatywa przeszkolenia pracowników ochrony z samoobrony pojawiła się w związku z przypadkami napaści i agresywnych zachowań podopiecznych zakładów poprawczych w stosunku do pracowników tych jednostek.

Istota porozumień
    Przedmiotem porozumień jest realizacja przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więzienne dla pracowników ochrony Zakładów Poprawczych szkoleń podnoszących ich umiejętności w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, technik samoobrony, algorytmów bezpieczeństwa, a także reagowania w sytuacjach kryzysowych typu bunt, zabarykadowanie się nieletnich itp.

Cykliczne szkolenia
Ustalono wstępnie, że szkolenia będą odbywały się dwa razy w miesiącu na czas nieokreślony. Pierwsze spotkanie zostanie przeprowadzone w Zakładzie Poprawczym w Nowem w styczniu 2018 r.

Tekst i zdjęcia mjr Mariusz Budny

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej