Areszt Śledczy w Kielcach zawarł porozumienie ze Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej „PASSA” mające na celu edukację dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet województwa świętokrzyskiego.

         W minionym tygodniu zawarto nieodpłatne porozumienie, w ramach którego funkcjonariusze ze Służby Więziennej z Kielc będą przeprowadzać zajęcia o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla uczniów ze świętokrzyskich szkół. Projekt współfinasowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej” im. W. Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Areszt Śledczy w Kielcach rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej „PASSA” w 2018 roku jako oficjalny partner do projektu „Akademia Bezpieczeństwa II – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach”. Projekt zakłada podejmowanie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Kielc przeprowadzili szereg zajęć edukacyjnych w kieleckich szkołach średnich z zakresu profilaktyki przestępczości, w tym profilaktyki uzależnieniowej. Realizowane warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym odbiorem uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Rozpoczęta w 2018 roku współpraca trwa nadal. Areszt Śledczy w Kielcach jako oficjalny partner Stowarzyszenia „PASSA” realizuje trzecią już edycję projektu „Akademia bezpieczeństwa” skierowaną do uczniów z województwa świętokrzyskiego. W ramach tej edycji projektu zostaną przeprowadzone dla młodzieży warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz wizyty edukacyjne w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zorganizowana zostanie również specjalna wizyta edukacyjna dla zespołu interdyscyplinarnego składającego się z pedagogów, psychologów, profilaktyków Policji i Straży Miejskiej w Kielcach, ekspertów ds. bezpieczeństwa w celu wymiany doświadczeń w zakresie profilaktyki przestępczości.

W ramach projektu nakręcono w Areszcie Śledczym w Kielcach spot profilaktyczny „STOP Cyberprzemocy” ukazujący problem stalkingu i nękania w internecie.

W projekcie wzięło udział 12 placówek oświatowych z Kielc, zostało przeszkolonych 10.556 uczestników, w tym: 8.968 uczniów, 833 rodziców/opiekunów, 705 nauczycieli, 50 kobiet dla których zrealizowano 607 godzin zajęć.

Wszystkie cele i założenia projektu zostały zrealizowane. Projekt zakończył się pełnym sukcesem o czym świadczą stosowne podziękowania wystawione przez dyrektorów szkół.

Poniżej link do filmu nakręconego w ramach I edycji projektu "Akademia bezpieczeństwa".

https://www.youtube.com/watch?v=zaNjy3isJT8&t=55s

 

Katarzyna Banasik

Prezes Zarządu

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej