Pomimo trwającej od kilku miesięcy pandemii Koronawirusa, funkcjonariusze Służby Więziennej nadal pełnią służbę prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne

Psycholog więzienny pełni szczególną rolę w procesie resocjalizacji skazanych. Prowadząc odpowiednie oddziaływania penitencjarne poświęca większość swojego czasu na indywidualne rozmowy z osadzonymi. To dzięki ich pracy osadzeni zyskują wsparcie, uczą się jak rozwiązywać sytuacje trudne i osobiste rozterki. Psycholog pomaga zrozumieć sytuację w jakiej znalazł się osadzony, skutki izolacji oraz pomaga w odreagowaniu nagromadzonych napięć i negatywnych emocji. Zwłaszcza teraz, w okresie pandemii, rola psychologa więziennego jest bardzo ważna. Kontakt z psychologiem stanowi szczególne wsparcie dla osadzonych, którzy obecnie poprzez wprowadzone czasowo ograniczenia pozbawieni są możliwości bezpośredniego kontaktu z bliskimi. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w izolacji penitencjarnej kontakt z drugim, bliskim człowiekiem jest bardzo ważny. Wyposażony w środki ochrony osobistej, przestrzegając zasad bezpieczeństwa, psycholog więzienny poznaje problemy osadzonych, starając się wskazać na konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami spowodowanymi obecną trudną sytuacją na świecie.

                                                          Tekst i zdjęcia: szer. Kinga Grzesik-Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej