Areszt Śledczy w Kielce przekazał 130 koców na rzecz kieleckiego schroniska dla zwierząt.

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Dyminach niesie pomoc psom, kotom i innym zwierzętom potrzebującym pomocy. Każda forma wsparcia działalności tej instytucji jest dla schroniska bardzo ważna. Koce z Aresztu Śledczego w Kielcach zapewnią wygodne i ciepłe warunki w okresie zimowym dla zwierząt tam przebywających.

Przed przekazaniem wszystkie koce pomimo ich wybrakowania, poddane zostały praniu i dezynfekcji w związku z tym nie stanowią zagrożenia ani dla pracowników, ani dla zwierząt.

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli schroniska. W tym trudnym czasie każda pomoc może ułatwić funkcjonowanie instytucji opiekującej się bezdomnymi zwierzętami.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej