„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II

W dniu 7 maja 2020 roku 5 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oddało honorowo krew. Mimo sytuacji epidemiologicznej zagrożenia COVID-19 odwiedzili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Łącznie oddali 2,25 l krwi.

Krew – bezcenny dar

W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych oraz rosnącym zapotrzebowaniem na krew funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki, po raz kolejny odpowiedzieli na apel RCKiK udowadniając tym samym, że zawsze są gotowi nieść pomoc.

Krew jest jedyną płynną tkanką w organizmie człowieka i spełnia wiele funkcji mających fundamentalne znaczenie dla życia. Wytwarzana jest w szpiku kostnym. Krew jest więc lekiem ratującym życie, który stosuje się tylko u tych chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie.

Tekst: chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: kpt. Mariusz Lisowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej