W najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego” wywiad z Niną Champion, dyrektor ds. polityki edukacyjnej w brytyjskiej organizacji pozarządowej Prisoners Education Trust (PET) i członkini European Prison Education Association (EPEA).

W rozmowie przyznaje co ją zainspirowało w polskim systemie penitencjarnym, dzieli się wrażeniem, jakie zrobił na niej lubelski program umożliwiający osadzonym studiowanie na wyższej uczelni. Opowiada o podobnych inicjatywach i wymianie dobrych praktyk pomiędzy krajami Europy Zachodniej.

Więcej (elektroniczna wersja czasopisma)

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

zdjęcie Piotr Kochański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej