12 sierpnia 2019 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski zwizytował Areszt Śledczy w Krasnymstawie. W spotkaniu uczestniczyła również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Teresa Hałas oraz przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie mjr Mariola Mielniczuk.

Wizyta w jednostce

Pan Minister rozpoczął wizytę od spotkania z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz zapoznania ze specyfiką prowadzonych w jednostce oddziaływań resocjalizacyjnych. Prezentacji dokonała Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska. Wizyta Ministra odbyła się w roku jubileuszu 100-lecia Więziennictwa w Niepodległej Polsce. Zatem w swojej prezentacji Pani Dyrektor nawiązała zarówno do stuletniej historii działalności Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, jak też aktualnej specyfiki jednostki z uwzględnieniem jej przeznaczenia, stanu zaludnienia oraz liczebności kadry. Omówiła również najbardziej charakterystyczne obszary pracy resocjalizacyjnej, do których należą: efektywna realizacja Rządowego Programu "Praca dla więźniów", wyrażająca się w najwyższej w okręgu lubelskim powszechności zatrudnienia skazanych, wysoki poziom bezpieczeństwa jednostki, interdyscyplinarna współpraca z wieloma podmiotami, m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocowymi, zakładami pracy oraz placówkami kulturalno-oświatowymi, jak też realizowany od prawie ćwierć wieku Konkurs poezji więziennej, stanowiący swoistą wizytówkę jednostki na mapie penitencjarnej Polski. Następnie Pan Minister zwizytował miejsca zakwaterowania skazanych, gdzie zapoznał się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz specyfiką pełnienia służby przez funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu kończącym wizytę Pan Minister nawiązał do Programu Modernizacji Służby Więziennej w obszarze zmiany systemu kształcenia kadry więziennej, nad którym sprawuje bezpośredni nadzór. Ponadto podziękował funkcjonariuszom za ciężką i pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej