Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odeszli: kpt. Adrian Zaborowski oraz st. sierż. sztab. Magdalena Gerałtowska

W dniu 10 stycznia  2018 roku po ponad 20 latach służby w szeregach Służby Więziennej na zaopatrzenie emerytalne odszedł kpt. Adrian Zaborowski - kierownik działu ochrony Aresztu Śledczego w Nowej Soli  oraz st.sierż.sztab. Magdalena Gerałtowska - technik ds. sekretariatu Aresztu Śledczego w Nowej Soli, których w obecności kierownictwa jednostki pożegnał ppłk Dariusz Rączkowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli. W trakcie uroczystości ppłk Dariusz Rączkowski podziękował kpt. Adrianowi Zaborowskiemu oraz st. sierż. sztab. Magdalenie Gerałtowskiej za długoletnią, wzorową służbę i jednocześnie życzył sukcesów, zdrowia i osobistego szczęścia.

Tekst: por. Karolina Łabarzewska-Misior

Zdjęcia: st. sierż. Piotr Wojciechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej