„Blues zza krat” to najstarszy festiwal muzyki więziennej. W tym roku po raz XXIV skazani z całego kraju będą mogli rywalizować o miano najlepszego zespołu bluesowego. Imprezą poprzedzającą to ważne wydarzenie kulturalne jest Ogólnopolski Konkurs na Plakat Promujący Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat”.

Resocjalizacja poprzez sztukę

Głównym celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych skazanych oraz nauka tworzenia przez nich nowych projektów. Oddziaływanie poprzez sztukę jest jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych w procesie resocjalizacji. Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych ma za zadanie uwrażliwiania osób pozbawionych wolności w kształtowaniu ich postawy i osobowości a także pełni ważną funkcję zapobiegającą demoralizacji.

Patronat i organizatorzy

Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach oraz Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej z Krakowa oraz Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Skład jurorski

Wyłonienia najlepszej pracy dokonało jury w składzie:

Pani Barbara Pawlak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach,

Pani Aneta Zasucha reprezentująca Gelerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach,

Pani Urszula Czerkawska – nauczyciel dyplomowany SP nr 3 w Wojkowicach,

Pani kpt. Anna Margelist-Czajczyk - rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Na konkurs nadesłane zostały 42 projekty z jednostek penitencjarnych z całego kraju. Każda z prac prezentowała bardzo wysoki poziom artystyczny przez co wyłonienie tej najlepszej nie ułatwiało prac jury. Plakaty wykonane zostały rożnymi technikami malarskimi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych do projektowania. Pomysłowość autorów była dużym wyzwaniem dla jury podczas oceniania projektów plakatu promującego XXIV edycje wojkowickiego festiwalu bluesowego.

W tegorocznej edycji konkursu jury jednogłośnie wybrało projekt plakatu nadesłany przez artystę z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Wyróżnienia przyznano artystom  z ZK w Gdańsku, ZK w Kłodzku, ZK w Uhercach Mineralnych i ZK w Wojkowicach

 

tekst. ppor. Marcin Szymczyk

foto. kpt. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej