W dniu 8 maja 2019 r. w krakowskim areszcie gościła grupa studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jednym z głównych celów spotkania było zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania Aresztu Śledczego oraz specyfiką Służby Więziennej jako formacji mundurowej, która w tym roku obchodzi 100-lecie powołania.

W trakcie spotkania mieli oni również okazję poznać historię Aresztu Śledczego w Krakowie, główne zadania i cele Służby Więziennej oraz podstawowe zasady obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Goście mieli okazję, w trakcie pobytu na terenie krakowskiej jednostki, obejrzeć oddział mieszkalny, pole spacerowe oraz kaplicę więzienną.

Możliwość zwiedzenia krakowskiej jednostki pozwoliła studentom na lepsze zrozumienie specyfiki służby naszych funkcjonariuszy oraz na poznanie warunków obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

 

tekst: por. Olga Mazur

zdjęcia: ppor. Natalia Gancarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej