Obecnie coraz większą rolę zaczynają odgrywać działania, które bardziej niż na świadczeniu pomocy materialnej koncentrują się na wyposażeniu skazanych w konkretne umiejętności, ułatwiające funkcjonowanie w środowisku wolnościowym i dzięki temu zwiększające ich szanse życiowe.

Poprawa sytuacji osób pozbawionych wolności w zakresie ich aktywizacji społecznej i zawodowej wymaga zwielokrotnionych wysiłków. Model aktywizacji zawodowej osób skazanych realizowany w ramach nauczania kursowego ma na celu m.in. wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz osób skazanych przy pomocy narzędzi z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej.

W ramach szkoleń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 tylko w bieżącym roku przeszkolono 24 osadzonych. Aktualnie trwają dwa kolejne cykle szkoleniowo-aktywizacyjne - w zawodzie Malarz Budowlany oraz Pracownik Ogólnobudowlany.

Wspieranie takich form działań i przedsiębiorczości na etapie odbywania kary pozbawienia wolności może znacząco wpływać na pełnienie ról społecznych i zawodowych przez osoby pozbawione wolności oraz po odbytej karze.

tekst i zdjęcia; mjr Marzena Grochocka-Buchholz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej