Pomimo pandemii, Areszt Śledczy w Kielcach pomaga osadzonym w utrzymywaniu stałych i wzajemnych relacji ze swoimi bliskimi.

W tym roku, z uwagi na panującą pandemię i wiążące się z nią ograniczenia, jednostka penitencjarna w Kielcach wyszła na przeciw osadzonym i udostępniła zainteresowanym szerszy kontakt z bliskimi poprzez video rozmowy za pomocą komunikatora „Skype”. Szczególna wagę przywiązuje się do zachowania pozytywnych relacji z najmłodszymi. Osadzeni wysyłają do swoich pociech kartki, rysunki oraz własnoręcznie wykonane upominki, a podczas rozmów telefonicznych recytują wiersze i czytają książki.

Jest to okazja do podtrzymania i umocnienia bliskich więzi rodzinnych, które w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności przez rodzica, są niewątpliwie wystawione na nieuchronną próbę czasu. Utrzymywanie i wzmacnianie relacji rodzinnych gwarantuje natomiast właściwy przebieg procesu resocjalizacji i wpisany jest jako jedno z głównych form oddziaływań penitencjarnych w kodeksie karnym wykonawczym.

mł. chor. Paweł Górnisiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej