W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 roku 2017 w okręgu bydgoskim zaplanowano 54 cykle szkoleniowo- aktywizacyjne, w których udział weźmie 648 osadzonych.

Uczestnikami kursów będą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Część kursów zawodowych zakończy się egzaminami państwowymi i uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji i uprawnień potwierdzonych stosownymi dokumentami. Od czerwca br. 8 jednostek podległych OISW w Bydgoszczy, rozpoczęło realizację 12 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie możliwości powrotu osadzonych na rynek pracy po opuszczeniu jednostki. Wyboru kursów dokonano na podstawie analizy lokalnego rynku pracy, rozmów z kontrahentami, tak aby po ukończeniu szkoleń ponad 56 % uczestników została zatrudniona.
Obecnie w jednostkach okręgu bydgoskiego realizowane są następujące kursy:
1. Areszt Śledczy w Bydgoszczy - Nowoczesne technologie w budownictwie,
2. Zakład Karny w Koronowie - Malarz- szpachlarz,
3. Zakład Karny w Inowrocławiu- Nowoczesne technologie w budownictwie,
4. Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie- Operator wózków widłowych jezdniowych,
5. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu - Malarz, Pracownik budowlany- glazurnik,
6. Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu- Profesjonalne sprzątanie, Magazynier z obsługą wózków widłowych,
7. Zakład Karny we Włocławku - Malarz- szpachlarz, Nowoczesne technologie w budownictwie,
8. Zakład Karny w Potulicach - Hydraulik, Malarz- szpachlarz.
Mając na uwadze, że szkolenia mają przyczynić się do nabycia przez skazanych nowych umiejętności każdy cykl szkoleniowo- aktywizacyjny składa się z kursu zawodowego, który poszerzy wiedzę nie tylko teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną oraz kursu aktywizacji zawodowej, który ma na celu przygotować uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy, w tym nauki pisania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji.

Tekst: Hanna Chylewska
Zdjęcia: ZK Bydgoszcz-Fordon, ZK Nr 2 Grudziądz, ZK Inowrocław,  ZK Potulice, ZK Włocławek.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej