22 lutego 2021r., na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach, uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjną, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo w suwalskim areszcie przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 65 osadzonych. Uroczystościom towarzyszyła wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, który wręczył akt powołania nowemu dyrektorowi suwalskiej jednostki.

Uroczystość otwarcia hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach rozpoczęła się z chwilą przybycia na miejsce Wiceministra Wosia, któremu meldunek o gotowości do uroczystości złożył zastępca kierownika działu ochrony kpt. Marek Sowulewski. Następnie odbyło się wręczenie podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego aktu powołania na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk. Wojciecha Szczudło. Wręczenia aktu powołania na to stanowisko dokonał, nadzorujący więziennictwo wiceminister Michał Woś.

Ppłk Wojciech Szczudło przywitał zgromadzonych gości oraz krótko przedstawił powód i charakter uroczystości.

W swoim wystąpieniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślił że, mimo sytuacji pandemicznej w kraju, rządowy program „Praca dla więźniów” jest programem kluczowym w polityce penitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, zwrócił uwagę na fakt, że program aktywizowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych działa niezwykle sprawnie, a hala produkcyjna w suwalskim areszcie jest 43. obiektem tego typu w Polsce.

Oficjalnego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, przedstawiciele Parlamentu RP, posłowie: Aleksandra Szczudło, Jerzy Małecki, Jarosław Zieliński, gen. Andrzej Leńczuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło oraz Radosław Mroczkowski, prezes zarządu firmy Salag.

Waga i znaczenie ceremonii podkreślona została przez poświęcenie hali, którego dokonał ksiądz kapelan OISW w Białymstoku Tomasz Olszewski. Podczas uroczystości gościliśmy lokalnych samorządowców, przedstawicieli sądownictwa, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Wszyscy przybyli na uroczystość mieli okazję zapoznać się z nowo otwartą halą i jej profilem produkcyjnym. Funkcjonariusze aresztu w Suwałkach przygotowali krótki film prezentujący historię oraz życie codzienne naszej jednostki.

Program aktywizacji osadzonych „Praca dla więźniów”

„Praca dla Więźniów” to zainicjowany w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

Hala w areszcie w Suwałkach

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Jej realizacja stała się możliwa dzięki przyznanej dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Umowę na budowę hali zawarto w listopadzie 2018 roku, a realizację przedsięwzięcia rozpoczęto już na początku 2019 roku. Wybudowano halę produkcyjną o powierzchni prawie 1853 m kw.

Dzięki powstaniu nowych miejsc pracy, znajdzie tu zatrudnienie ta część skazanych z naszej jednostki, która z uwagi na względy bezpieczeństwa, nie miała szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwoli nam na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych.Kontrahent zobowiązał się zatrudnić 65 osadzonych, co znacząco wpłynie na wzrost poziomu zatrudnienia w tej jednostce.

 

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska 

Zdjęcia: AŚ Suwałki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej