22 listopada 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach otwarto nowo powstałą halę produkcyjną. Obiekt został wybudowany ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo znajdzie w niej zatrudnienie 80 osadzonych.

Umowę przedwstępną z firmą Papieru i Tektury „BESKIDY” S.A. w Wadowicach zawarto w dniu 05 grudnia 2017 r., na dzierżawę hali produkcyjnej oraz zatrudnienie w niej 80 osób osadzonych z Aresztu Śledczego w Kielcach.

Po uzyskaniu dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w dn. 04.09.2018r. w wyniku skierowania zapytań do przedsiębiorstw państwowych, wyłoniono wykonawcę inwestycji, tj. Przedsiębiorstwo Przywięzienne „ROBUT” z Nowego Wiśnicza.

W dniu 17 września 2018 r. przekazano teren budowy - początek prac przygotowawczych, nie wymagających pozwolenia na budowę, natomiast w dniu 19 grudnia 2018r. uzyskano prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę.

Prace budowlane zakończono w dniu 10 października 2019r., zgłaszając jednocześnie gotowość do odbioru. W dniu 22 listopada 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie hali produkcyjnej. Przez okres całej inwestycji było zatrudnionych odpłatnie 10 osób osadzonych.

Do pracy w nowo wybudowanej hali produkcyjnej, polegającej na przetwarzaniu papieru higienicznego i tektur budowlanych oraz obsłudze maszyn przetwórczych, będą kierowani skazani przede wszystkim ze zobowiązaniami do świadczeń alimentacyjnych, a także mającymi szczególnie trudną sytuację materialną.

Otwarcie hali zostało poprzedzone uroczystą akademią z okazji Święta Niepodległości, w trakcie której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wraz Dyrektorem Aresztu Śledczego w Kielcach wręczyli wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe świętokrzyskim funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W trakcie uroczystości z okazji 100 – lecia polskiego więziennictwa funkcjonariuszom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami oraz osobom zasłużonym dla kieleckiego aresztu nadano pamiątkowe odznaki.

W otwarciu hali produkcyjnej uczestniczyli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej, ks. bp. Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zaprzyjaźnione służby mundurowe a także przedstawiciele IPN, NIK, NBP, BGK.

mjr Michał Głowacki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-krakowie-otwarcie-hali-produkcyjnej-w-areszcie-sledczym-w-kielcach

https://echodnia.eu/w-areszcie-sledczym-w-kielcach-wybudowano-fabryke-papieru-beda-tam-pracowac-wiezniowie/ar/c1-14601707

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-95075

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej