W Wigilię prawosławnych świąt Bożego Narodzenia (06.01) zmarł ksiądz Mitrat Mikołaj Lenczewski – Naczelny Prawosławny Kapelan Więziennictwa.

Ksiądz Mitrat Mikołaj Lenczewski był wzorem duszpasterza, zawsze gotowym nieść pomoc, wsparcie duchowe oraz nieustającą modlitwę.

W 1975 r. Ksiądz Mitrat przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Był kierownikiem gospodarczym prawosławnego cmentarza na warszawskiej Woli. Jako pierwszy w parafii stworzył tu punkt katechetyczny. Przez kilka lat był nauczycielem w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów. Brał czynny udział w wydawaniu Kalendarza Cerkiewnego, podręczników i modlitewników i innych wydawnictw cerkiewnych. Napisał cykl artykułów na temat świątyń prawosławnych w Warszawie. Z ramienia Kościoła prawosławnego był współzałożycielem Towarzystwa Biblijnego w Polsce, od roku 1992 - członkiem jego prezydium.

Otrzymał liczne nagrody cerkiewne, w tym medale św. Marii Magdaleny III i II stopnia i II stopnia z ozdobami. W 2004 r. metropolita warszawski i całej Polski, abp Sawa za całokształt pracy duszpasterskiej, nagrodził go prawem noszenia mitry. Od 1991 r. był kapelanem więziennym zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie Warszawy. Od 1996 r. był prawosławnym kapelanem naczelnym więziennictwa w Polsce. Za swoją ofiarną pracę został odznaczony przez prezydenta RP brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także wiele innych odznaczeń resortowych.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 10 stycznia o godz. 9:00 w wolskiej cerkwi.

 

Zespół prasowy

Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej