Kapituła Redakcji „Gazety Pomorskiej", doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała funkcjonariusza Zakładu Karnego we Włocławku do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna, biznes to kategorie, w których można głosować na: Osobowość Roku 2017 Gazety Pomorskiej. Jak czytamy na stronie gazety: 

Pragniemy, aby nasz plebiscyt był okazją do zaprezentowania ludzi oraz ich dokonań, które zasługują na wyróżnienie i docenienie. Chcemy pokazać osoby, które często nie zabiegają o aplauz czy uznanie, mimo że wiele czynią dla lokalnej społeczności czy mieszkańców województwa. Laureaci zostaną wybrani osobno w każdym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie zwycięzcy z powiatów otrzymają awans do wielkiego wojewódzkiego finału plebiscytu

Kilka słów o kandydacie ...

Tomasz Seroczyński, młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym we Włocławku, nominowany za niestandardową resocjalizację skazanych za pomocą arteterapii oraz organizowanie życia kulturalnego zarówno po jednej, jak i drugiej stronie więziennego muru. Prowadzi prelekcje i wykłady na terenie całego kraju poruszając trudną tematykę readaptacji skazanych. Uczy więźniów prawidłowego życia w społeczeństwie oraz społeczeństwo jak bez stygmatyzacji przyjąć osadzonych w swoje szeregi. Prowadzi Więzienny Klub Literacki \"Bartnicka 10\" który od 20 lat działa nie tylko lokalnie, ale także w ogólnopolski sposób promując kulturę i sztukę zza więziennego muru. Tomasz Seroczyński służbę rozpoczął w 2011 r. na stanowisku strażnika działu ochrony. Po dwóch latach został mianowany na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego ds. kulturalno-oświatowych i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Pasja, która napędza go w życiu, topomoc innym. Działa na wielu płaszczyznach, zarówno charytatywnych jak i kulturalnych, angażując w swoje działania osadzonych z włocławskiej jednostki penitencjarnej. Korzystając z możliwości organizowania różnorodnych zajęć kulturalno-oświatowych, z których włocławski Zakład Karny słynie od 20 lat, Tomasz Seroczyński przedstawia twórczość osadzonych poza więziennym murem. Stosując oddziaływania na wychowanka za pomocą twórczości, pokazuje  skazanym świat z innej perspektywy, angażuje osadzonych do pracy nad sobą i do refleksji nad swoim dotychczasowym zachowaniem.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia plebiscytu na stronach serwisu Gazety Pomorskiej. Głosowanie będzie trwać do wtorku, 6 lutego 2018 r. do godz. 21:00.

Czytaj więcej


Tekst: mjr Mariusz Budny
Zdjęcia: plut. Tomasz Seroczyński

Rozmiar: 282.6 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej