20 marca 2019 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok, z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztofa Rybaka.

Początek nowego roku 2019 to czas analiz i podsumowań celów zrealizowanych w mijającym roku. Podczas odprawy podsumowano działalność jednostki prowadzonej w 2018 roku. Kierownicy poszczególnych działów Zakładu Karnego w Żytkowiach przedstawili analizę działalności w 2018 roku. Przedstawiono także zadania i cele na nadchodzący rok z naciskiem na dalszą  realizację programu "Praca dla więźniów" oraz odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Na zakończenie odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek złożył funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym podziękowania za zaangażowanie w pełnioną służbę.


 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej