W dniu 05.03.2019r. odbyła się odprawa roczna z udziałem płk Włodzimierza Więckowskiego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie

Kierownicy poszczególnych działów tutejszej jednostki, zaprezentowali pracę podległych im komórek organizacyjnych za 2018 rok i dokonali ich oceny. Odniesiono się również do planów na rok bieżący.

Dyrektor okręgowy podsumował zadania dotychczas zrealizowane, podziękował za całoroczny trud włożony w sprawne działanie zakładu karnego, docenił także codzienne zaangażowanie oraz profesjonalizm.

Na zakończenie uroczystej odprawy dyrektor okręgowy wręczył zasłużonemu funkcjonariuszowi sierż. sztab. Jarosławowi Gicala brązową odznakę „za zasługi w pracy penitencjarnej”.

tekst i zdjęcia kpt. Dorota Skowronek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej