275 nowych miejsc zakwaterowania skazanych powstało w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

„Żywię przekonanie, że to nowoczesne i funkcjonalne miejsce będzie gwarantowało bezpieczne warunki służby funkcjonariuszom, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych, a jednocześnie pozwoli czuć się bezpiecznie mieszkańcom tego regionu” – powiedział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Andrzej Baliński podczas otwarcia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Wojkowicach (OZ Ciągowice).

28 października uroczystego otwarcia jednostki dokonali Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Andrzej Baliński, oraz Dyrektor ZK Wojkowice, płk Maciej Błaszczyszyn. Poświęcenia jednostki dokonał ordynariusz diecezji sosnowieckiej Jego Ekscelencja bp Grzegorz Kaszak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, sądowniczych, szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, przedstawiciele świata nauki i duchowieństwa, funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej wskazał na potencjalne możliwości rozwoju i rozbudowy jednostki. Jednocześnie wyraził swoje przekonanie, że półotwarty typ tutejszego zakładu karnego w połączeniu z dobrze działającą w okręgu katowickim współpracą z organami samorządu terytorialnego, pozwolą na szerokie zatrudnienie przebywających w niej skazanych. Mają się do tego przyczynić plany budowy w oddziale w Ciągowicach nowej hali produkcyjnej.

Podczas swojego wystąpienia dyrektor okręgowy przeszedł od historii powstania jednostki, sięgającej 2008 roku i zakupienia terenu po byłej jednostce wojskowej, do aktualnych wyzwań jakie stają przed kadrą penitencjarną. Podziękował również wszystkim tym, którzy przez lata uczestniczyli w procesie budowy oddziału, szczególnie zwracając się do swojego poprzednika na stanowisku dyrektora okręgowego, płk. w st.spocz. Mirosława Gawrona. Z kolei dyrektor ZK Wojkowice wskazał na potrzebę ciągłego rozwoju kadry, wyzwania, jakie niesie za sobą uruchomienie nowego oddziału i szanse, jakie stwarza. Wskazał tu na możliwości zwiększenia zatrudnia skazanych również w kontekście uruchomienia hali produkcyjnej.

Ta nowoczesna jednostka zajmuje teren 2,8 ha. Obecnie w jej skład wchodzą dwa budynki penitencjarne o pojemności 275 miejsc oraz budynek administracyjny. W miarę potrzeby istnieje możliwość rozbudowy placówki i przekształcenia ją w samodzielny zakład karny. W tej chwili priorytetem jest jednak budowa na terenie jednostki hali produkcyjnej, w której mogliby znaleźć zatrudnienie skazani. Na terenie jednostki jest przewidziana budowa hali produkcyjnej o pow. 430 m2. Może znaleźć tam zatrudnienie co najmniej 22 skazanych. W tej chwili trwają ustalenia z kontrahentem zainteresowanym tą formą współpracy ze Służbą Więzienną. W jednostce zastosowano nowoczesne rozwiązania w zakresie elektronicznego zabezpieczenia. System jest w pełni zintegrowany z elektroniczną ochroną obwodową jednostki, z cyfrową telewizją przemysłową w technologii IP oraz telefonią VoIP. System ochrony obwodowej jest oparty m.in. na barierach mikrofalowych i czujkach ruchu. Dodatkowo zakład jest otoczony podwójną linią wygrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego o wysokości 4m. Wszystko to zapewnia bezpieczeństwo zarówno wewnątrz jednostki, jak i bezpieczeństwo społeczne.

zob.również:

http://www.diecezja.sosnowiec.pl/specjalne/4803-wojkowickie-wiezienie-otwarlo-oddzial-w-ciagowicach

http://www.kurierzawiercianski.pl/articles/2763

http://katowice.tvp.pl/27518726/kiedys-byl-tam-dywizjon-rakietowy-teraz-jest-wiezienie

http://katowice.tvp.pl/27533731/29102016-godz2130

http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/1,93867,20907340,biskup-diecezji-sosnowieckiej-poswiecil-nowe-wiezienie-kosztowalo.html

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/zaglebie/a/dawne-koszary-w-porebie-staly-sie-zakladem-karnym,10960745/

 

tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj.: Anna Wiech-Cygan

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej