„Dobroć serca jest tym czym ciepło słońca: ona daje życie" - Henryk Sienkiewicz

Ta maksym polskiego noblisty przyświecała akcji tworzenia obrazów na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Do wzięcia udziału w pracach  udało się zaangażować  osadzonych uzdolnionych plastycznie, którzy wykonali 7 obrazów techniką pasteli oraz dwa modele żaglowców. Przekazane prace zostaną zlicytowane 2 października na IX Charytatywnej Aukcji Obrazów. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na rzecz dzieci przebywających pod opieką domowego i stacjonarnego hospicjum. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją działającą na terenie województwa podkarpackiego. Została powołana aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Celem pracy Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest poprawa jakości życia Podopiecznych, poprzez otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczna, pedagogiczną, duchową i socjalną. Dzięki tej opiece podopieczni fundacji mogą spędzić ostatnie dni swojego życia w domu a nie w szpitalu.
Cieszymy się ze udało nam się dołożyć malutką cegiełkę i wspomóc działania fundacji w realizacji tak ważnego i szczytnego celu.

Opr. mjr Simona Wójtowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej