6 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie otwarto nowy oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to już 23 taki oddział w Polsce.

Uroczyste otwarcie
    Uroczystego otwarcia oddziału terapeutycznego dokonał płk Andrzej Leńczuk, dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej wraz z płk. Jackiem Gościakiem, dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy. Ponadto w uroczystości wzięli udział ppłk Aleksandra Zboina-Domowicz, specjalista Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz kierownicy działów penitencjarnych i terapeutycznych okręgu bydgoskiego.
    Na ręce ppłk. Jerzego Żurka, dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie płk Andrzej Leńczuk  przekazał dla całej kadry od płk. Grzegorza Fedorowicza, zastępcy dyrektora Generalnego Służby Więziennej podziękowania za włożony wysiłek przy tworzeniu oddziału. Ksiądz Ryszard Hirsz, kapelan więzienny dokonał poświęcenia otwartego oddziału.
Specyfika oddziału
    Nowy oddział terapeutyczny jest przeznaczony dla skazanych recydywistów penitencjarnych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Oddział może pomieścić 41 skazanych, z którymi będzie pracowało 2 wychowawców, 2 psychologów i 1 terapeuta.
Charakter oddziaływań
    Resocjalizacja, to poza ochroną społeczeństwa podstawowe zadanie Służby Więziennej. Osoby przebywające w więzieniach, nie tylko popełniły przestępstwa, za które muszą odbyć karę, niejednokrotnie też muszą zmierzyć się ze swoimi problemami psychologicznymi, takimi jak różnego typu zaburzenia psychiczne czy uzależnienia. Niektórzy z nich nie potrafią przystosować się do typowych warunków odbywania kary, wówczas wymagają specjalistycznych oddziaływań i kierowani są do oddziałów terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
    Na zakończenie części oficjalnej płk Andrzej Leńczuk życzył całemu zespołowi terapeutycznemu efektywności w realizacji oddziaływań specjalistycznych oraz umiejętności uporania się z obciążeniami wynikającymi ze specyfiki pracy. Po uroczystości por. Karolina Kozłowska, p. o. kierownik oddziału udostępniła do zwiedzania nowo powstały oddział terapeutyczny.

Tekst: mjr Mariusz Budny
Zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej