Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie zorganizował Giełdę Pracy. Przygotowana oferta była skierowana do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Funkcjonariuszka Działu Kadr Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. udzieliła zainteresowanym pracą w Służbie Więziennej informacji o specyfice służby, procedurze kwalifikowania kandydatów do pracy oraz o wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji. Wstępując do służby można zyskać m.in. stałą formę zatrudnienia, uposażenie wypłacane z góry, możliwość rozwoju zawodowego, nagrodę roczną, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, równoważnik pieniężny za brak lokalu i prawa emerytalne po 25 latach służby. Ogłoszeń o naborze do Służby Więziennej można również szukać na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem https://www.sw.gov.pl/ ,w zakładce praca.

Giełda była okazją do zaprezentowania zainteresowanym oferty kształcenia zawodowego w Służbie.  Osoby chętne zostały zapoznane z ofertą Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, bezpieczeństwie, obronności a także pedagogiki, psychologii i socjologii. Uczelnia zapewnia studentom zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, umundurowanie i wynagrodzenie. Student studiów Służby Więziennej jest powołany do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia studiów jest funkcjonariuszem w czynnej służbie Służby Więziennej. Oferta uczelni obejmuje dwa stopnie kształcenia. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim i egzaminem na stopień chorążego. Studnia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na stopień oficerski. Ukończenie każdego z tych stopni zapewnia absolwentom służbę w jednostkach organizacyjnych SW w całej Polsce. Informacje dotyczące procesu rekrutacji zamieszczone są na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl.

 

Tekst: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Zdjęcia: szer. Ewelina Sikora

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej