W ramach realizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie programu readaptacji społecznej "Pamiętajmy o zmarłych" porządkowali groby na dwóch warszawskich cmentarzach.

W trakcie pierwszego z wyjść, na  Cmentarzu Powązkowskim  w części wojskowej, osadzeni sprzątali pomnik Robotników Przymusowych III Rzeszy i  przyległe nagrobki.

Natomiast kolejnego dnia, na Północnym Cmentarzu Komunalnym, uporządkowali groby swoich bliskich oraz zapalili im znicze.

Jednym z głównych celów było wzbudzenie w  skazanych refleksji nad swoim dotychczasowym stylem życia oraz sposobem postępowania, a także wzmocnienie świadomości historycznej i umacnianie więzi rodzinnych. Realizacja programu połaczona była z edukacją dotyczacą historii i tradycji Święta Zmarłych.


opracowała: kpt. Anna Maryniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej