Studencka Sekcja Penitencjarna Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr, kolejny raz gościła w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Sekcja Penitencjarna skupia w swym gronie studentów wszystkich roczników resocjalizacji, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę o umiejętności płynące z obserwowania praktycznego jej wdrażania w jednostce penitencjarnej. Istotnym elementem działalności Sekcji jest realizacja teoretycznych i praktycznych zajęć dla skazanych oraz przeprowadzanie badań naukowych wewnątrz jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie. W  bieżącym miesiącu na terenie łupkowskiej jednostki odbył się kolejny obóz naukowy, gdzie  studenci nabywali praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Celem obozu naukowego było wzbogacenie wiedzy kolejnej grupy studentów na temat prowadzenia procesu resocjalizacji w ZK typu półotwartego, a także zapoznanie się przez nich z zasadami funkcjonowania osadzonych w tego typu jednostce penitencjarnej, ich prawami i obowiązkami wyznaczającymi ramy codzienności skazanych w realiach izolacji więziennej. Na terenie więzienia opiekę nad studentami sprawowali Z-ca Dyrektora – ppłk. Janusz Wańcowiat , kierownik działu penitencjarnego kpt. Katarzyna Bolek, a także zastępca kierownika działu penitencjarnego kpt. Grzegorz Oleniacz. W trakcie pięciu kolejnych dni, przyszli więziennicy zapoznawali się z podstawowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Opiekunki grupy dr Monika Badowska – Hodyr i mgr Agnieszka Wróbel – Chmiel przekazując na ręce Z-cy Dyrektora ppłk. Janusza Wańcowiata podziękowania dla całego personelu Zakładu Karnego w Łupkowie za pomoc w realizacji programu, kolejnego już Penitencjarnego Obozu Naukowego studenckiej Sekcji Penitencjarnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, wskazywały, że zaangażowanie w to przedsięwzięcie naukowe, otwartość i pomocność funkcjonariuszy i pracowników łupkowskiej Służby Więziennej, będzie stanowić ważny element w kreowaniu pozytywnego odbioru całej formacji.

Cieszymy się, iż kolejny raz mogliśmy aktywnie pomóc przy realizacji obozu naukowego, a tym samym podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy być może za kilka lat poszerzą szeregi Służby Więziennej.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej