Stargardzka jednostka penitencjarna podjęła współpracę z Cukiernią Nova. Na początek zostanie odpłatnie zatrudnionych pięciu osadzonych.

Cukiernia Nova specjalizuje się w produkcji ciast domowych oraz chlebów opartych na tradycyjnych, naturalnych recepturach. Na podstawie umowy o dzieło zawartej między Cukiernią Nova, a Dyrektorem Zakładu Karnego w Stargardzie, osadzeni  rozpoczęli swoją pracę.

„…rola zatrudnienia w resocjalizacji jest bardzo duża. Umożliwienie więźniom wykonywania pracy służy zdobywaniu przez nich kwalifikacji zawodowych, przeciwdziała kryminalnym postawom, a także wykluczeniu społecznemu . Dla administracji więziennej środek oddziaływania na skazanych, jakim jest zatrudnienie nabrał rzeczywistego znaczenia w kontekście procesu resocjalizacji rozumianej, jako przygotowanie do readaptacji społecznej. W cukierni zostali zatrudnieni absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharza i spełniają przesłanki formalne do pracy w systemie bez konwojenta. W ten sposób chcemy wyróżnić słuchaczy CKU, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poza murami więziennymi…”– mówi ppłk Adam Ładniak, Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie.
Poszukiwanie nowych możliwości zatrudnienia skazanych i ciągłe przygotowywanie infrastrukturalne jednostki daje wymierne efekty społeczne. Dla skazanych jest to przede wszystkim możliwość realizacji swoich zobowiązań finansowych, podnoszenia kompetencji w zakresie zatrudnienia i działania w zespole, a także na produktywnym odbyciu kary pozbawienia wolności.
Stargardzka jednostka w najbliższym czasie także zamierza rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną dla osadzonych o dodatkowe kursy kwalifikacyjne w zawodach: piekarza i cukiernika. Przypomnijmy, że aktualnie prowadzony jest nabór na I semestr kursu kwalifikacyjnego w zawodzie ślusarza, III semestr kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharza, I semestr liceum ogólnokształcącego oraz do ósmej klasy szkoły podstawowej.

 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej