Realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” przynosi w Zakładzie Karnym w Rawiczu kolejne efekty. W ramach umowy z zewnętrznym kontrahentem – firmą „Slam Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, zatrudnienie znalazła grupa skazanych z tutejszej jednostki.

Rządowy program „Praca dla więźniów” składa się z trzech filarów:

1. Programu budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,

2. Rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,

3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu podpisał umowę z firmą „Slam Poland” sp. z o.o., która część działalności realizować będzie na terenie rawickiej jednostki. Zatrudnienie przy recyklingu tworzyw sztucznych, makulatury, opakowań wielomateriałowych, znalazło siedmiu więźniów – docelowo przewiduje się zatrudnienie nawet pięćdziesięciu osadzonych.

Umowa daje możliwość zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, a więc tej kategorii osadzonych, dla których zatrudnienie, ze względu na charakter popełnionego czynu i warunki odbywania kary, jest niełatwe do realizacji.

Zatrudnienie skazanych jest jednym z priorytetów w działaniach Służby Więziennej - stanowi bardzo ważny element odbywania kary pozbawienia wolności. Praca jako czynnik sprzyjający resocjalizacji pozwala na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego – zapobiega zatem bezczynności, daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, uczy legalnego zdobywania pieniędzy, współpracy z innymi, wyrabia także nawyki: punktualności, sumienności, odpowiedzialności, poświęcenia dla realizacji określonego zadania. Zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie już posiadanych, decyduje o pomyślnym procesie readaptacji społecznej osadzonych.

Zatrudnienie osadzonych przynosi również korzyści dla reszty społeczeństwa. Z jednej strony pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania więźniów, z drugiej natomiast umożliwia osadzonym spłatę zobowiązań finansowych.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu zatrudnionych jest czterystu dwudziestu sześciu osadzonych. Pracują oni przy pracach porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostki penitencjarnej, w Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” w Wołowie, Oddział w Rawiczu, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „GABI – Jerczyńscy” sp. j. z siedzibą w Piaskach oraz obecnie w firmie „Slam Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Osadzeni kierowani są również do prac realizowanych na cele społeczne – więźniowie z Zakładu Karnego w Rawiczu wykonują prace na rzecz gminy i powiatu rawickiego.

tekst i foto: por. Ewa Szulc, szer. Ewelina Nowicka - Pięta, kpt. Jan Kurowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej