W dniu 19 listopada 2019 r. uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Specyfika Służby Więziennej

Podczas wizyty w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej licealiści zostali zapoznani  z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną. Młodzież poinformowana została o prowadzonych w jednostce oddziaływaniach penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przygotowujących ich do powrotu do życia po odbyciu kary, o tym jak ważna jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W trakcie spotkania uzyskali również informacje dotyczące zasad naboru do służby oraz możliwości podjęcia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Nietypowa lekcja wychowawcza

Funkcjonariusze działu ochrony i penitencjarnego przedstawili młodzieży jak w praktyce wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili także salę widzeń, pola spacerowe oraz więzienną kaplicę dzięki czemu mieli możliwość zweryfikować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania Służby Więziennej. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze specyfiką Służby Więziennej,  przedstawienie zasad funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka dotycząca skutków złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Stracony czas to chyba jedna z najgorszych konsekwencji nieprzemyślanego zachowania i błędnie podjętych decyzji.

Tekst: chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: mł. chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej