W związku z nawałnicą, jaka przeszła na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wszystkie jednostki penitencjarne w okręgu bydgoskim nawiązały kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz złożyły deklarację pomocy przy usuwaniu skutków nawałnic.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Chojnicach włączyli się do pomocy lokalnej społeczności już 12 sierpnia br. Przygotowywano posiłki pracującym służbom i wolontariuszom, porządkowano drogi, udrażniano koryta cieków wodnych oraz pomagano przy naprawianiu zerwanych linii energetycznych. Dyrektor jednostki w odpowiedzi na apel sołtysa wsi Rytel skierował do porządkowania terenów leśnych grupę skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy. W chwili obecnej w jednostce organizowana jest grupa funkcjonariuszy i pracowników, którzy w czasie wolnym będą dowozić potrzebne artykuły dla wolontariuszy oraz będą pomagać przy naprawie budynków. 20 sierpnia 2017 r. w odpowiedzi na apel sołectwa Lotyń grupa 28 funkcjonariuszy oraz 9 skazanych pracowała przy usuwaniu wiatrołomów. Jednostki okręgu bydgoskiego przekazały do Aresztu Śledczego w Chojnicach piły łańcuchowe.

12 sierpnia 2017 roku, w związku ze zniszczeniami po huraganowych wiatrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Centrum Zarządzania kryzysowego zakupiło 422 plandeki do osłonięcia zniszczonych budynków. Do jego rozładunku Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy skierował grupę osadzonych pod nadzorem kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. W rozładunku uczestniczyło w sumie 13 osadzonych. Osadzeni podzieleni na dwie grupy ładowali i rozładowywali plandeki z tira do magazynu. Rozładunek zakończono o godz. 00.30 w dniu 13 sierpnia 2017 roku.

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu skierował osadzonych do usuwania skutków nawałnic w Lasach Państwowych w Solcu Kujawskim. Funkcjonariusze ZK zakupili plandekę na pokrycie dachu domu, który został zerwany w wyniku nawałnicy dla rodziny ze wsi Będzitówek w gminie Złotniki Kujawskie. W dalszym ciągu zbierane są pieniądze na zakup odzieży dla rodzin, które najbardziej ucierpiały.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie skierował do pracy na rzecz Urzędu Miasta w Koronowie oraz na rzecz Leśnictwa Różanna skazanych do usuwania skutków spowodowanych burzą.

W Potulicach ucierpiała zabytkowa aleja parkowa. Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach skierował pod nadzorem funkcjonariuszy grupę skazanych do usuwania zalegających drzew i gałęzi na terenie sołectwa Potulice.

 

Tekst: mjr Mariusz Budny

Zdjęcia: kpt. K. Ksobiak, por. G. Szmyt, mł. chor. K. Siuda

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej