Ten niewielki kawałek plastiku, niby nic wielkiego, a konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Funkcjonariusze oraz osadzeni Zakładu Karnego w Żytkowicach zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc niepełnosprawnemu dziecku.

Jesteśmy tyle warci ile bezinteresownie możemy pomóc innym ludziom.

Są sytuacje gdy wysiłek pojedynczego człowieka niewiele znaczy, jednak gdy do akcji włącza się większa społeczność, w tym wypadku osadzeni i funkcjonariusze ZK w Żytkowicach, przynosi to efekt. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Pomoc świadczona potrzebującym, świadczy o naszej dojrzałości moralnej. Uczy skazanych pokory wobec życia, szacunku dla innych osób oraz bezinteresownej pomocy. Poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek osadzeni uczą się dbać o nasze środowisko oraz w prosty sposób mogą pomóc niepełnosprawnemu chłopcu w jego długiej i kosztownej rehabilitacji. Zbieranie plastikowych nakrętek w jednostce penitencjarnej, poza elementem resocjalizacyjnym, stanowi połączenie niesienia idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Akcja zbierania nakrętek dla Olinka

Oliwier urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, zespołem Arnolda Chiariego, pęcherzem nerogennym, dużą deformacją kręgosłupa i niedowładem kończyn dolnych.

Przebieg akcji zbierania plastikowych nakrętek ZK w Żytkowicach

Zbieranie plastikowych nakrętek w naszej jednostce penitencjarnej rozpoczęło się na początku września 2022 roku, natomiast samo przekazanie nakrętek w dniu 02.12.2022 roku. Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki były rozmieszczone w każdym z oddziałów mieszkalnych oraz w budynku administracji. Powstały stosowne plakaty, ulotki. Determinacja w zbiórce była widoczna. Osadzeni z naszej jednostki zaangażowali się w akcję. Także funkcjonariusze przynosili nakrętki z domów. W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna pomoc drugiej osobie ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Zbieranie plastikowych nakrętek, to dla więźniów kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu poprzez udział w tej szlachetnej akcji, a tym samym kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych. Bezinteresowne zbieranie plastikowych nakrętek w żytkowickim wiezieniu stało się już tradycją.

 

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej