Doroczną tradycją kieleckiego aresztu stało się wykonywanie Jasełek, ukazujących najważniejsze sceny towarzyszące narodzinom Jezusa.

22 grudnia br. w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w ramach projektu resocjalizacyjnego Służby Więziennej, wykonano spektakl religijno - artystyczny "Nadzieja w Betlejem”, wg scenariusza siostry Nazareny Scopelleti. W przedstawieniu pod kierownictwem personelu oddziału, wzięli udział klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, pacjenci ww. oddziału terapeutycznego oraz kobiety odbywające karę pozbawienia w tutejszym areszcie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli ks. biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski, kapelan aresztu ks. Stanisław Saczka oraz przedstawiciel, współpracującego od lat z Aresztem w Kielcach, Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne oraz zasiedli przy wigilijnym stole.

por. Marcjanna Pakuła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej