W ramach realizacji programu „Kultura i sztuka aktywna refleksja nad sobą” w dniu 07.03.2016 r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, Zakładu Karnego w Łupkowie został zorganizowany koncert muzyczny zespołu Diamond Duo

Duet muzyczny tworzy małżeństwo Iwona i Marek Rajchel. Reprezentują oni zespół muzyczny Ivo Stars Band działający przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Iwoniczu -Zdroju. Koncert zaproszonego zespołu dostarczył osadzonym wielu pozytywnych wrażeń a przede wszystkim możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym co w procesie resocjalizacji jest jednym  z podstawowych celów. Muzycy zaprezentowali autorski repertuar poprzedzając każdą piosenkę anegdotą dotycząca jej powstania która niosła ze sobą przesłanie zmuszając słuchacza do refleksji nad sobą.
Administracja Zakładu Karnego w Łupkowie składa podziękowania zaproszonym gościom i ma nadzieje na dalszą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

Tekst i zdjęcia: ppor. Magdalena Bloch
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej