Jak co środę przyjmujemy grupy zorganizowane i prowadzimy zajęcia edukacyjne oprowadzając po murach aresztu, miejsca w którym powstaje muzeum. Naszymi gości było dziś kilka grup młodzieży szkolnych.

Były to wyjątkowo zainteresowane grupy, zwiedzający zadawali pytania oraz oglądali z zaciekawieniem miejsca związane z historią. Podczas wycieczki mogli zobaczyć m.in. podziemny korytarz łączący historyczny pawilon X z budynkiem wykorzystywanym przez Urząd Bezpieczeństwa do przesłuchiwania więźniów tzw. ”Pałac Cudów”, dawny pawilon XII, zajmowany przez UB wraz z karcerami, które znajdowały się w podziemiach „Pałacu Cudów” oraz zrekonstruowaną celę rtm. Witolda Pileckiego.

W całej akcji ze względu na obostrzenia związane z funkcjonującym jeszcze aresztem śledczym wzięło udział blisko 100 osób.

Z pewnością grupa wzbogaciła swoją wiedzę historyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych jak i Więźniów Politycznych PRL.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej