W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, grupa skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem  Państwowego Muzeum na Majdanku. Wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. "Ofiary Holokaustu", na temat losów żydowskich więźniów Majdanka oraz wirtualne zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego.

Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

Takie spotkania są jednym z elementów sprzyjających readaptacji społecznej skazanych, kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie. Historie takich miejsc popularyzują wśród osób pozbawionych wolności historię, kulturę, religię i dziedzictwo narodowe, kształtują postawy tolerancji oraz sprzeciwu wobec ksenofobii i antysemityzmu. Udział w wykładzie pozwolił na podjęcie refleksji na temat tragicznych wydarzeń tamtych lat i losów ich bohaterów, a to z kolei będzie dobrym początkiem i podstawą do prowadzenia dalszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Osadzeni słuchali przekazywanych treści w atmosferze skupienia i zadumy.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, obchodzony 27 stycznia. Święto uchwalone przez ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data obchodów ustalona została w dzień rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną.

tekst: chor. Magdalena Łukowiec

zdjęcia: kpt. Joanna Maleszyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej