Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie

W dniu 02.06.2019r.odbyło się spotkanie osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach prowadzonej współpracy Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja.

Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się o godzinie 10.00 wizytą uczestników konferencji COPE 2019 organizowaną przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. „Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dziecvi, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Wzmocnienie przekazu perspektywy dziecka”. Uczestnikami konferencji byli członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz pracownicy służby więziennej z różnych krajów. Goście mieli możliwość zwiedzenia jednostki oraz wzięcia udziału w spotkaniu osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi i rodzinami.

Od godziny 11.00 wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć spektakl pt. „Mama, teatr i ja”, przygotowany przez osadzone kobiety oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez firmę cateringową. Na dzieci czekały też atrakcje w postaci malowania twarzy, pikniku na trawie, gier i zabaw z najbliższymi.

Utrzymywanie więzi rodzinnych i kształtowanie właściwych relacji z bliskimi są ważnymi elementami pracy wychowawczej. Dzień dziecka jest bardzo dobrą okazją do nauczenia osadzonych, w jaki sposób powinni zadbać o swoje relacje z dziećmi.

Tekst kpt. Dorota Skowronek

Zdjęcia mjr Paweł Pomykalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej